#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotokonkurs Warmińskie Klimaty 2021

2021-07-23 10:25:56

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (ul. Żurawia 3)
  kontakt: Ula Dobrzańska, tel. 501 243 057; e mail: kontakt@tomaszkowo.com.pl

 • Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2,)
  tel. 509 757 294 e-mail: rekreakcja@stawiguda.pl


CELE KONKURSU

 • ukazanie walorów Warmii i gminy Stawiguda

 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczestników

 • integracja osób zainteresowanych fotografią

 • promowanie osiągnięć fotograficznych

 • pozyskanie atrakcyjnych fotografii dla potrzeb promocji regionu i w celach charytatywnych


ZASADY UCZESTNICTWA

 • konkurs jest otwarty dedykowany amatorom


KATEGORIE:

 1. człowiek (portret, reportaż, ludzie)

 2. architektura (związana z regionem)

 3. natura (pejzaż, fauna, flora - związana z regionem)

 1. impresje z podróży” kategoria dodatkowa (uczestnicy konkursu mogą nadsyłać zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie osobno oceniana i nagradzana)

 2.  Zdjęcie z drona

 3. Nowość! - "Fotografia młodzieżowa" - osobno oceniane będą zdjęcia uczestników do lat 18 (prace można składać we wszystkich ww. kategoriach).

WARUNKI KONKURSU:

 • wymagane jest złożenie fotografii w formie papierowej (min. format od 30x40 cm do 40X60 cm) wraz zapisem cyfrowym złożonych zdjęć (CD/DVD/PENDRIVE w formacie *.jpg w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli).
  Zdjęcia w formie cyfrowej (jeżeli nie stanowią zbyt dużych plików) można przesłać mailem na adres fotokonkurs.warminskieklimaty@gmail.com . Warunkiem skuteczności takiego dostarczenia fotografii jest uzyskanie potwierdzenia mailem.

Fotografie złożone w jednej tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie biorą udziału w konkursie.

 • wymagane jest nadesłanie wraz ze zdjęciami wypełnionego przez autora oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych. Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl

 • można zgłosić nie więcej niż łącznie 8 fotografii w kategoriach 1-6 i nie więcej niż 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”


OPIS ZDJĘĆ:

 • na odwrocie każdej fotografii złożonej w formie papierowej należy czytelnie wpisać:

  • imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy do autora

  • tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

  • nazwę pliku złożonego w wersji elektronicznej (nazwisko, imię, kategoria, tytuł)

  • dopisek „Warmińskie Klimaty 2021”

  • prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.


DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:

 • zdjęcia na konkurs powinny zostać złożone w sztywnym opakowaniu z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2021”

 • zdjęcia można zostawić pracownikowi świetlicy w Tomaszkowie, ul. Żurawia 3 lub w Karczmie w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo albo przekazać wskazanym wyżej organizatorom.

 • zdjęcia wysyłać pocztą należy wyłącznie na adres Stowarzyszenia Tomaszkowo, ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo.

 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


NAGRODY:

 • Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.


TERMINARZ KONKURSU:

 • zdjęcia należy złożyć do dnia 16.10.2021 r. (sobota).

 • ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się 27 listopada 2021 r. godz. 16:00 w odrestaurowanej zabytkowej Kaplicy Ewangelickiej przy ulicy Pięknej w Stawigudzie.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • udział w konkursie i nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na wykorzystanie i reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii

 • ewentualne wykorzystanie i publikacja zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach przez organizatorów może nastąpić wyłącznie w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych.

 • oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.

Oświadczenie kliknij w link poniżej:

https://www.gok.stawiguda.pl/attachments/article/289/Fotokonkurs_Warminskie%20Klimaty%202020_Oswiadczenie.pdf