#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

R E G U L A M I N XI edycji fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2019”

2019-06-28 14:26:13

Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa i nadsyłania zdjęć do XI edycji fotokonkursu "Warmińskie Klimaty 2019".

 

 

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)

 

TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.

KATEGORIE związane z Warmią:

- człowiek (portret, reportaż, ludzie)

- architektura

- natura (pejzaż, fauna, flora)

 

KATEGORIE DODATKOWA:

- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

- „Zdjęcie z pleneru” (uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia wykonane podczas spotkań plenerowych organizowanych w ramach przygotowań do fotokonkursu. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

 

FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:

- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD/PENDRIVE w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: uladob@o2.pl

- jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli

- można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.

- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.

- 2 fotografie w kategorii „Zdjęcie z pleneru”.

 

OPIS ZDJĘĆ:

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:

- imię i nazwisko

- adres

- telefon kontaktowy do autora

- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

- dopisek „Warmińskie Klimaty 2018”

- prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
- nazwa zdjęcia nadesłanego w formie elektronicznej ma zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy.

 

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:

- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2019”,

- pocztą lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo,
lub Karczma w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

NAGRODY:

Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

TERMINARZ KONKURSU:

- Zdjęcia należy złożyć do dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek).

- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w listopadzie. O miejscu i godzinie wystawy poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).
- Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełnione oświadczenie zgody na wykorzystywanie zdjęć, które jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl

- Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.