#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

X edycja FOTOKONKURSU "Warmińskie Klimaty 2018"

2017-12-28 13:12:24

Mamy przyjemność ogłosić jubileuszową X edycję FOTOKONKURSU "Warmińskie Klimaty 2018"!

W tym roku zachęcamy pasjonatów fotografii do uczestniczenia w warsztatach i plenerach, realizowanych w ramach fotokonkursu.

 

 

Oprócz zdjęć nawiązujących do Warmii zachęcamy do nadsyłania prac w nowej dodatkowej kategorii „Pocztówka z Gminy Stawiguda”. W tej kategorii uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie naszej gminy.
Liczymy również na cykle zdjęć nadsyłane w kategorii "Cztery pory roku". Dzięki temu możliwe będzie przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody. Jest to również kategoria nowa, która mamy nadzieję przyniesie nowe spojrzenie na warmińskie krajobrazy.

 

 

R E G U L A M I N

fotokonkursu „X Warmińskie Klimaty 2018”

 

 

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)

 

TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.

KATEGORIE związane z Warmią:

- człowiek (portret, reportaż, ludzie)

- architektura

- natura „Cztery pory roku” (pejzaż, fauna, flora)

 

KATEGORIE DODATKOWA:

- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

- „Pocztówka z Gminy Stawiguda” (uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie Gminy Stawiguda. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

 

FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:

- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD/PENDRIVE w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: uladob@o2.pl

- jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli

- można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.

- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.

- 2 fotografie w kategorii „Pocztówka z Gminy Stawiguda”.

 

OPIS ZDJĘĆ:

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:

- imię i nazwisko

- adres

- telefon kontaktowy do autora

- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

- dopisek „Warmińskie Klimaty 2018”

- prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
- nazwa zdjęcia nadesłanego w formie elektronicznej ma zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy.

 

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:

- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2018”,

- pocztą lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo,
lub Karczma w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo,
lub Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

- Wraz z nadesłanymi zdjęciami prosimy dostarczyć wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE

 

NAGRODY:

Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

TERMINARZ KONKURSU:

- Zdjęcia należy złożyć do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek).

- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2 w sobotę 13.10.2018 r. o godz. 16:00.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

- Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełnione oświadczenie zgody na wykorzystywanie zdjęć, które jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl

- Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.