#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

FOTOKONKURS "Warmińskie Klimaty 2017"

2017-04-05 14:15:54

Rusza kolejna- IX edycja FOTOKONKURSU "Warmińskie Klimaty 2017"!

Podobnie jak w zeszłym roku skupiamy się na głównie na walorach przepięknej, kolorowej, niezwykle zróżnicowanej Warmii. Zachęcamy do fotografowania krajobrazów, architektury oraz ludzi, których można tu spotkać i podzielenia się zdjęciami z szerszym gronem odbiorców poprzez nadesłanie ich na nasz konkurs.

 

 

R E G U L A M I N

fotokonkursu „IX Warmińskie Klimaty 2017”

 

ORGANIZATORZY:

- Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)

- Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)

 

TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.

KATEGORIE związane z Warmią:

- człowiek (portret, reportaż, ludzie)

- architektura

- natura (pejzaż, fauna, flora)

 

KATEGORIA DODATKOWA:

- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

 

FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:

- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: uladob@o2.pl

- jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli

- można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.

- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.

 

OPIS ZDJĘĆ:

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:

- imię i nazwisko,

- adres

- telefon kontaktowy do autora

- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

- mile widziane załączenie krótkiego opisu miejsca i okoliczności wykonania fotografii

- dopisek „Warmińskie Klimaty 2017”

- prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:

- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2017”,

- pocztą na adres: Tomaszkowo ul. Żurawia 3, 11-034 Stawiguda

- osobiście w sklepie lub w Karczmie w Tomaszkowie.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

NAGRODY:

Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

TERMINARZ KONKURSU:

- Zdjęcia należy złożyć do dnia 23.09.2017 r.

- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul Leśna 2 w sobotę 07.10.2017 r. o godz. 16:00.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

- Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.