#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

FOTOKONKURS "Warmińskie Klimaty 2016"

2016-05-19 08:54:27

Rusza kolejną edycja FOTOKONKURSU, w nieco zmienionej i odświeżonej formie.

Rozszerzamy zasięg i w związku z tym nadaliśmy mu nową nazwę "WARMIŃSKIE KLIMATY".

 

Zachęcamy do fotografowania krajobrazów, architektury oraz ludzi, których na Warmii można spotkać i dzielenia się zdjęciami z szerszym gronem odbiorców.

 

R E G U L A M I N

fotokonkursu

„Warmińskie Klimaty 2016”
 

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)

 

TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.
KATEGORIE:
- człowiek (portret, reportaż, ludzie)
- architektura 
- natura (pejzaż, fauna, flora)

 

KATEGORIA DODATKOWA:
- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

 

FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:
- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm. 
- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD w formacie JPG lub przesłać go na e-mail: uladob@o2.pl
- nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.
- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.

 

OPIS ZDJĘĆ:
Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: 
- imię i nazwisko, 
- adres
- telefon kontaktowy autora
- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)
- mile widziane załączenie krótkiego opisu miejsca i okoliczności wykonania fotografii 
- dopisek „Warmińskie Klimaty 2016”
- prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:
- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2016”,
- pocztą na adres: Tomaszkowo ul. Żurawia 3, 11-034 Stawiguda
- osobiści w sklepie lub w Karczmie w Tomaszkowie. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii czasie przesyłki. 
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

NAGRODY:
Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

TERMINARZ KONKURSU:
- Zdjęcia należy złożyć do dnia 12.09.2016 r.
- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w świetlicy w Tomaszkowie w sobotę 01.10.2016 r. o godz. 16:00.

 

INFORMACJE DODATKOWE:
- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. 
- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

 

Zapraszamy!