#
Strona główna

Projekt realizowany przez GOK Stawiguda,
we współpracy z Urzędem Gminy Stawiguda.

# #
Aktywny wypoczynek w gminie Stawiguda

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Termin składania prac na Fotokonkurs Warmińskie Klimaty 2021

 • ORGANIZATORZY:


  CELE KONKURSU


  ZASADY UCZESTNICTWA


  KATEGORIE:

  DODATKOWA


  WARUNKI KONKURSU:

  Fotografie złożone w jednej tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie biorą udziału w konkursie.


  OPIS ZDJĘĆ:


  DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:


  NAGRODY:

  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (ul. Żurawia 3)
   kontakt: Ula Dobrzańska, tel. 501 243 057; e mail: kontakt@tomaszkowo.com.pl

  • Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2,)
   tel. 509 757 294 e-mail: rekreakcja@stawiguda.pl

  • ukazanie walorów Warmii i gminy Stawiguda

  • rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczestników

  • integracja osób zainteresowanych fotografią

  • promowanie osiągnięć fotograficznych

  • pozyskanie atrakcyjnych fotografii dla potrzeb promocji regionu i w celach charytatywnych

  • konkurs jest otwarty dedykowany amatorom

  1. człowiek (portret, reportaż, ludzie)

  2. architektura (związana z regionem)

  3. natura (pejzaż, fauna, flora - związana z regionem)

  4. impresje z podróży” kategoria dodatkowa (uczestnicy konkursu mogą nadsyłać zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie osobno oceniana i nagradzana)

  5. Nowość!  - "Fotografia młodzieżowa" - osobno oceniane będą zdjęcia uczestników do lat 18 (prace można składać we wszystkich ww. kategoriach)

  • wymagane jest złożenie fotografii w formie papierowej (min. format od 30x40 cm do 40X60 cm) wraz zapisem cyfrowym złożonych zdjęć (CD/DVD/PENDRIVE w formacie *.jpg w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli).
   Zdjęcia w formie cyfrowej (jeżeli nie stanowią zbyt dużych plików) można przesłać mailem na adres fotokonkurs.warminskieklimaty@gmail.com . Warunkiem skuteczności takiego dostarczenia fotografii jest uzyskanie potwierdzenia mailem.

  • wymagane jest nadesłanie wraz ze zdjęciami wypełnionego przez autora oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych. Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl

  • można zgłosić nie więcej niż łącznie 8 fotografii w kategoriach 1-3 i nie więcej niż 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”

  • na odwrocie każdej fotografii złożonej w formie papierowej należy czytelnie wpisać:

   • imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy do autora

   • tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

   • nazwę pliku złożonego w wersji elektronicznej (nazwisko, imię, kategoria, tytuł)

   • dopisek „Warmińskie Klimaty 2021”

   • prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.

  • zdjęcia na konkurs powinny zostać złożone w sztywnym opakowaniu z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2021”

  • zdjęcia można zostawić pracownikowi świetlicy w Tomaszkowie, ul. Żurawia 3 lub w Karczmie w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo albo przekazać wskazanym wyżej organizatorom.

  • zdjęcia wysyłać pocztą należy wyłącznie na adres Stowarzyszenia Tomaszkowo, ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo.

  • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

  • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

  • Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

TERMINARZ KONKURSU:

 • zdjęcia należy złożyć do dnia 16.10.2021 r. (sobota).

 • ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się 27 listopada 2021 r. godz. 16:00 w odrestaurowanej zabytkowej Kaplicy Ewangelickiej przy ulicy Pięknej w Stawigudzie.


INFORMACJE DODATKOWE:

 • udział w konkursie i nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na wykorzystanie i reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii

 • ewentualne wykorzystanie i publikacja zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach przez organizatorów może nastąpić wyłącznie w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych.

 • oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.